Gazelą w Świat – powrót

14.03.2018
Koza powróciła do Gdańska, miało być inaczej ale też jest super

14.03.2018
Droga powrotna choć męcząca jest bardzo malownicza.

13.03.2018
Ciężka robota na trzaskającym mrozie może wyglądać malowniczo!

13.03.2018
Pojazdy które mogą swobodnie jeździć po tundrze 🙂

12.03.2018
Takie maszyny dbają o jakość zimnika.

12.03.2018
Petersburg w oku smart-fona

12.03.2018
W tundrze wszystko wygląda prowizorycznie, ale działa sprawnie i wewnątrz jest zawsze bardzo ciepło.

Więcej informacji na stronie Gazelą w Świat